Privacy

Privacy

Privacyverklaring

Voor het goed functioneren van onze basketbalclub is het in sommige gevallen nodig om persoonsgegevens over jou te verzamelen en (tijdelijk) op te slaan. Wij zorgen er voor dat deze persoonsgegevens zorgvuldig en in lijn met de wet- en regelgeving worden verzameld, gebruikt en verwijderd.

Hades Kiewit BBC is verantwoordelijk voor de verwerking van alle persoonsgegevens die worden verkregen via de website, e-mails, persoonlijke contacten of andere diensten.

Wij hechten eraan dat onze dienstverlening transparant, persoonlijk en betrouwbaar is en vinden wij het belangrijk dat je precies weet welke persoonsgegevens Hades-Kiewit BBC verzamelt, voor welke doeleinden wij deze persoonsgegevens gebruiken en hoe je jouw privacyrechten kunt uitoefenen. In deze privacyverklaring wordt dit nader omschreven.

Vragen

Heb je vragen over onze privacyverklaring, dan kun je deze richten aan:

Hades Kiewit BBC
Monerikstraat 7
511 Kuringen
secretariaat@hadesbbc.be

Welke persoonsgegevens verzamelt Hades Kiewit BBC ?

Hades Kiewit BBC kan, afhankelijk van de relatie die je met de club hebt (speler, coach, ouder, partner), de volgende persoonsgegevens vragen.

Gebruik websites, apps en overige online diensten:

 • Persoonlijke gegevens (naam, geslacht, huisadres, e-mailadres, telefoonnummer en geboortedatum, profielfoto);
 • Interactiegegevens via Google Analytics, (IP-adres, surfgedrag op website, cookies);
 • Gegevens over deelname aan periodieke acties, zoals eetdagen, tornooien, ...
 • Gegevens voor de nieuwsbrieven (e-mailadres)
 • Gegevens over deelname aan Pukkelpop (Persoonlijke gegevens, rijksregisternummer)

Beeldmateriaal:

 • Tijdens evenementen of wedstrijden kunnen er foto´s of video-opnames gemaakt worden, deze worden gebruikt om:
  • wedstrijden of trainingen te analyseren
  • nieuwsbrieven en de website aan te vullen
  • een ploegfoto te publiceren
  • het beeldmateriaal wordt niet aan persoonlijke gegevens gekoppeld, met uitzondering van een profielfoto

Voor welke doeleinden verwerkt Hades Kiewit BBC persoonsgegevens?

Waarvoor gebruiken wij je persoonsgegevens Wanneer doen wij dit?

1. Lid worden

Als je je aanmeldt als lid of partner van Hades Kiewit BBC slaan wij onder andere de volgende informatie op: je naam, geslacht, e-mailadres, adres(sen), geboortedatum, betaalgegevens en je telefoonnummer. Dit is nodig voor de praktische werking van de club, trainingen en wedstrijden.

 

Als je lid of partner wordt van Hades Kiewit BBC.
 

2. Nieuwsbrieven

Als nieuw lid wordt je automatisch toegevoegd aan onze lijst voor het ontvangen van de nieuwsbrief van Hades Kiewit BBC.
Zo houden we je op de hoogte te houden van clubactiviteiten, acties en nieuws.

Voor andere specifieke nieuwsbrieven (bijv. pukkelpop) zal je toegevoegd worden van zodra je kenbaar gemaakt hebt dat je wil meewerken.

In elke nieuwsbrief staat een link waar je je kan uitschrijven.

Als je lid of partner wordt van Hades Kiewit BBC.

3. Servicedoeleinden

Wij verwerken jouw gegevens om klachten en verzoeken om informatie af te handelen.

Als er specifieke vragen of klachten zijn.

4. Het opvolgen van wettelijke verplichtingen

Het delen van persoonsgegevens met andere partijen (b.v. VBL) is soms verplicht op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak, bijvoorbeeld bij de opsporing van strafbare feiten of in verband met toezichthoudende taken.

Als de wet of de overheid ons hiertoe verplicht.

Als wij je persoonsgegevens voor andere doeleinden dan hierboven genoemd gaan gebruiken, vragen wij je van te voren om toestemming.

Hoe lang bewaart Hades Kiewit BBC persoonsgegevens?

Hades Kiewit BBC bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de hierboven genoemde doeleinden.

Naast gegevens die je zelf verstrekt, worden ook gegevens verzameld aan de hand van onze website. Alle gegevens worden enerzijds gebruikt voor anoniem, statistisch onderzoek en anderzijds om de websites zoveel mogelijk op de voorkeuren van onze bezoeker af te stemmen. Dit laatste gebeurt onder meer door het gebruik van cookies. Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes die jouw computer of mobiele apparaat opslaat wanneer je een van onze online diensten bezoekt.
Voor zover Hades Kiewit BBC met behulp van cookies persoonsgegevens verzamelt, worden die verwerkt conform de bepalingen van deze privacyverklaring.

Hoe beveiligt Hades Kiewit BBC persoonsgegevens?

Persoonsgegevens worden alleen verzameld en gebruikt als dit wettelijk is toegestaan en de gegevens worden in dat geval op passende technische en organisatorische wijze beveiligd tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo maakt Hades Kiewit BBC tijdens een aanmeldingsproces en het versturen van contactformulieren altijd gebruik van een beveiligde (SSL-) verbinding. Medewerkers van Hades Kiewit BBC hebben alleen toegang tot uw persoonsgegevens als dit noodzakelijk is.

Hoe kun je je privacyrechten uitoefenen?

De wet kent verschillende rechten toe aan personen van wie persoonsgegevens worden verwerkt (de betrokkenen) en biedt meer middelen om de verwerking van deze persoonsgegevens te controleren en te beïnvloeden.
Je kunt op ieder moment bij Hades Kiewit BBC een verzoek indienen, bijvoorbeeld om jouw gegevens in te zien, over te dragen, te wijzigen of definitief te verwijderen. Neem dan contact op met ons via secretariaat@hadesbbc.be. Geef duidelijk in het onderwerp aan dat het gaat om privacy en meer specifiek om een bijvoorbeeld een inzage-, correctie- of verwijderingsverzoek. Houd er rekening mee dan in sommige gevallen Hades Kiewit BBC om aanvullende informatie kan vragen, bijvoorbeeld om je identiteit vast te stellen en om gericht onderzoek te kunnen doen.

Wijzigen privacyverklaring

Hades Kiewit BBC behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Je bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste versie van deze verklaring. De meest actuele privacyverklaring vind je altijd op www.hadesbbc.be/privacy. Wanneer je het niet (meer) eens bent met (aanpassingen aan) deze privacyverklaring, kan je niet (langer) gebruik maken van onze diensten of website. Je vindt de datum van de laatste aanpassingen onderaan deze privacyverklaring.

Laatste versie privacyverklaring

Laatste aanpassingen aan deze privacyverklaring: 29 augustus 2020