Lidgelden 2020-2021 & 2021-2022: Goed nieuws

Beste spelers, beste ouders,

Voor de meesten is het reeds (te) lang geleden dat we elkaar gezien hebben in onze vertrouwde sportomgeving. We hopen dat hier snel verandering in komt en vooral dat jullie de voorbije periode goed zijn doorgekomen.

Het bestuur heeft ondertussen niet stilgezeten; vandaar deze nieuwsbrief met goed nieuws over de corona-compensaties voor de leden en over de voorbereiding van volgend seizoen.

1. Corona compensaties 2020-2021: het gaat lukken!

Het bestuur heeft het hele voorbije seizoen lang nauwgezet het effect van Corona op ons clubbudget in het oog gehouden. Corona betekende minder inkomsten (geen Pukkelpop, eetdagen, kwis), maar ook minder uitgaven (minder trainingen, minder matchen) en gelukkig ook enkele speciale compensaties en steunmaatregelen (van de basketbal-bond en van Stad Hasselt/Vlaanderen). Met hulp van jullie allemaal vonden we ook nieuwe inkomsten (wijnactie en nieuwe sponsors).

We weten nu vrij goed wat we dit seizoen nog aan uitgaven zullen hebben en hebben goed nieuws: we kunnen, zoals beloofd, onze leden een deel van het lidgeld terugbetalen, in verhouding met de periodes dat jullie het afgelopen jaar niet mochten basketten. Concreet wil dit zeggen dat we volgende percentages van het basis-lidgeld van dit seizoen gaan terugbetalen:

U6: 33%        U8-10-12: 50%            U14 en ouder: 90%

Deze percentages zijn berekend op basis van weggevallen trainingen en weggevallen wedstrijden. De jongsten (U6) hebben het minst ‘geleden’, de U8-U10-U12 hebben ook nog kunnen trainen, maar verloren een groot deel van hun wedstrijden, en de ouderen hebben het langst helemaal stilgelegen.

Daarbovenop zullen we ook de eet-en drankbonnen van dit seizoen (die jullie samen met jullie lidgeld betaald hebben) volledig terugbetalen

Bij ons weten is deze regeling vrij uniek. Van andere clubs weten we dat ze slechts een deel compenseren, en dit in de vorm van korting op de lidgelden volgend seizoen. Wij zijn van mening dat ons systeem het meest correct en eerlijk is, en we weten nu dus ook dat het financieel haalbaar is.

De komende weken zullen we de bedragen terugstorten op jullie rekening. De enkelen die nog geen lidgeld betaald hebben, zullen verzocht worden het openstaande saldo te storten. Zolang dit niet gebeurd is, zullen zij niet kunnen deelnemen aan trainingen en/of wedstrijden.

2. Lidgelden 2021-2022: zelfde als huidig seizoen

Voor volgend seizoen houden we de lidgelden van huidig seizoen aan, inclusief het systeem van drank- en eetbonnen, en de speculaas/wafel-actie:

  • basis-lidgeld: dit hangt af van je leeftijd en het competitie-niveau van je ploeg.
  • speculaas/wafel-verkoop: 30 Euro per lid, in het lidgeld opgenomen. 
  • drank- en eetbonnetjes: 20 Euro drankbonnetjes en 20 Euro eetbonnetjes (behalve voor U6 en U8 waar het telkens 10 Euro is), inbegrepen in het lidgeld. De bonnen kan je gebruiken op minstens 2 activiteiten 
  • gezinsabonnement: indien drie of meer leden uit hetzelfde gezin komen, dan kan een gezinsabonnement voordelig zijn. Dat zal 780 Euro bedragen, en bevat 40 Euro drankbonnetjes, 40 Euro eetbonnetjes en voor 60 Euro speculaas of wafel.
  • korting op lidgeld: iedereen die een nieuwe sponsor aanbrengt krijgt korting op het lidgeld (250 Euro sponsoring = 100 Euro korting, 500 Euro sponsoring = 200 Euro korting, ...) tot een maximale korting gelijk aan je lidgeld.
  • betaling: vóór 1 augustus op de rekening van Hades BBC (BE94 4532 5511 2114) met vermelding van naam + voornaam + ploeg. Ook is het mogelijk om het lidgeld in 2 schijven te betalen, de helft tegen 1 augustus, de helft tegen 1 december. Indien ook de gespreide betaling financieel een probleem is dan mag je steeds iemand van het bestuur contacteren om in alle discretie een oplossing te zoeken.

Concreet komt dit neer op de volgende tarieven:

Ploeg basis-lidgeld drankbonnen eetbonnen speculaas/wafel totaal lidgeld schijf1 / schijf 2
U6 100 10 10 30 150 75 / 75
U8 210 10 10 30 260 130 / 130
U10-12-14-16-18-21 240 20 20 30 310 155 / 155
Heren A 350 20 20 30 420 210 / 210
Heren B 320 20 20 30 390 195 / 195
Dames A, Heren C 290 20 20 30 360 180 / 180
Heren D-E 240 20 20 30 310 155 / 155
Recreanten, Ouderbasket 100 20 20 30 170 85 / 85

Indien je vragen hebt over bovenstaande, kan je altijd iemand van het bestuur contacteren.


3. Ploegen seizoen 2021-2022

Het aantal ploegen en hun competitie-niveau zijn ondertussen bepaald, de coaches liggen vast. Begin juni (na de mutatieperiode) verschijnen de spelerslijsten op onze website. Voor de U10 en U12 zal de verdeling in A en B ploegen gebeuren in de week van 16 augustus, na een tweetal weken training.

Trainingsuren zullen begin juli definitief vastgelegd worden. De trainingen beginnen 2 augustus (behalve U6 en ouderbasket – aanvang 2 en 3 september). Indien je vragen hebt over volgend seizoen kan je altijd contact opnemen met voorzitter@hadesbbc.be (0474-996083).

4. Clubactiviteiten in de rest van dit seizoen: Familiedag en Lente-wijnactie

We willen zeker nog een familiedag organiseren, inclusief 3 tegen 3 wedstrijden en een barbecue. Afhankelijk van de richtlijnen van de overheid, zal deze plaatsvinden begin juli of in augustus.

Je mag je binnenkort ook nog verwachten aan een nieuwsbrief over onze eerste Lente-wijnactie. Denk aan vaderdag!

We kijken er naar uit jullie zo snel mogelijk terug te zien!

Sportieve groeten en hou het gezond!

Het Hades Kiewit BBC bestuur