Login

Je kan inloggen via je lokale drupal account of via je google account.
Nieuwe accounts worden enkel via aanvraag aangemaakt.
Vermeld in je aanvraag je naam en je mail-adres. Indien dit een Gmail-adres is, kan je ook inloggen via je google account.

Heb je al een account en wil je via google inloggen ? Verander dan je mail-adres naar je Gmail-adres, daarna kan je inloggen via je googel account.

Ben je je lokale drupal paswoord vergeten ? Klik dan op de onderstaande link 'Reset your password' en een éénmalige login zal naar je mail-adres verstuurd worden.