Skip to Content

Wijnactie - herinnering

Via deze nieuwsbrief willen we jullie alvast van harte danken voor de massale opkomst tijdens de mosselslag.

En jullie er tevens aan herinneren dat de wijn actie nog loopt tot en met zondag 23/11/2014.

Dit is de ideale manier om deze verrukkelijke cava en wijn in te slaan voor de feestdagen en tegerlijkertijd onze Basketbal club te steunen.
Cava : 60 euro / 6 flessen
Wijn : 45 euro / 6 flessen
Laat deze kans niet aan je voorbij gaan.

Mail je bestelling door naar nico.donne@telenet.be met vermelding van aantal flessen, soort, naam, ploeg en mailadres.

Alvast bedankt voor de steun
about seo | simplenews