Skip to Content

Mededeling ivm lidgelden voor het seizoen 2014-2015

Beste ouders en spelers,

 

Het lopend basketseizoen is nog volop bezig maar het Bestuur van Hades BBC is reeds begonnen met de voorbereiding van het volgend seizoen 2014-2015. Volgend seizoen zullen we wellicht de kaap van 100 kinderen en 50 senioren overschrijden die bij Hades BBC competitie spelen. Het doel is, zoals steeds, om elke speler op zijn niveau veel basketplezier aan te bieden. Om enige zekerheid te hebben welke en hoeveel ploegen we volgend seizoen moeten inschrijven hanteren we het systeem om het lidgeld te betalen in twee delen. Het eerste deel van 75 Euro dient als voorschot vóór 15-03-2014 betaald te worden (niet voor peanuts, bicky’s en ouderbasket). Het tweede deel (het saldo) moet vóór 15 augustus 2014 betaald worden.

Het voorschotbedrag dient betaald te worden op rekeningnummer van Hades BBC (IBAN: BE94 4532 5511 2114, BIC KREDBEBB) met vermelding van naam en voornaam van de speler en de leeftijdscategorie van volgend jaar (U10-U12-U14-U16-U18-U21-senior).

Het voorschot is voor iedereen hetzelfde, namelijk 75 Euro per speler. De saldo’s en de totale bedragen kan u hieronder terugvinden. Bij laattijdige betaling zal een extra bedrag van 25 Euro per speler aangerekend worden.

 

 Seniors *
(niet geldig voor B-ploeg)
Vóór 15/03/14:         75 €
Vóór 15/08/14:       155 €            Totaal:        230 €
Landelijke jeugdploegen U14 – U16 – U18 *
Vóór 15/03/14:         75 €
Vóór 15/08/14:       155 €            Totaal:        230 €
Provinciale jeugdploegen U10 t.e.m. U21 (juniors, kadetten, miniemen, pupillen, benjamins, microben)*
Vóór 15/03/14:         75 €
Vóór 15/08/14:       135 €           Totaal:        210 €
U8 - Peanuts *
Vóór 15/08/14:       150 €  
Gezinsabonnement (levend onder één dak) **
Vóór 15/03/14:      150 €
Vóór 15/08/14:       310 €            Totaal:        460 €
U6 - Bicky Basket
Vóór 31/10/14:         50 €
Vóór 01/02/15:         30 €
Ouderbasket
Vóór 15/08/14:          85 €
( * ) inclusief tombola ter waarde van 25 Euro
( ** ) inclusief tombola ter waarde van 50 Euro

 

We zijn ook voor volgend seizoen op zoek naar sponsors. Indien u via een bedrijf of zelfstandige activiteit wenst te sponsoren of een bedrijf kent dat Hades BBC wenst te sponsoren, gelieve dan contact op te nemen met kurt.vanleysen@telenet.be om de mogelijkheden van sponsoring te bespreken.

Heeft u vragen, aarzel niet iemand van het Bestuur of één van de jeugdcoördinatoren te contacteren .

Namens het Bestuur van Hades BBC,
Arjan Boerema – Voorzitter
about seo | simplenews