Skip to Content

Algemene vergadering - 4 oktober 2013

Uitnodiging algemene vergadering
 
Hiermee wordt U uitgenodigd op de algemene vergadering voor de leden (en hun ouders) van HADES BBC vzw. Deze vergadering zal doorgaan op vrijdag 4 oktober 2013 om 20u00 in de Binder.
 
Op de agenda staan de volgende punten:
 

1.    Opening van de vergadering door de voorzitter.
2.    Verslag van de secretaris:
        •    Overzicht seizoen 2012-2013
        •    Vooruitblik seizoen 2013-2014
3.    Verslag van de penningmeester:
        •    Overzicht seizoen 2012-2013
        •    Budget seizoen 2013-2014
4.    Lidgelden.
5.    Benoeming werkende leden.
6.    Benoeming leden Raad van Bestuur.
7.    Wijziging statuten.
8.    Sponsordossier
8.    Rondvraag. (in te sturen naar voorzitter@hadesbbc.be voor 1 oktober 2013)
9.    Sluiting van de vergadering.

 
Namens Raad van bestuur,
Arjan Boerema, voorzitter
 
 

 


 

Sinds 20 december 2005 zijn er nieuwe statuten van kracht voor de vzw, conform de nieuwe wet op de vzw’s die sinds 1 januari 2006 van kracht is.
 • Je bent lid van de vzw als je bent aangesloten bij VBL bij de club met stamnummer 1637: Hades BBC
 • Je bent werkend lid van de vzw als
  • Je lid bent van de vzw
  • Je aanvaard wordt door de algemene vergadering als werkend lid
   • werkende leden hebben stemrecht tijdens de algemene vergadering
   • uit de werkende leden wordt de Raad van Bestuur samengesteld
 • Je bent lid van de Raad van Bestuur van de vzw als
  • Je werkend lid bent van de vzw
  • Je benoemd wordt door de algemene vergadering
 • De Raad van Bestuur kiest uit zijn leden: voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en penningmeester
Bovenstaande is normale gang van zaken. Voor meer informatie, uitzonderingen etc. zie de officiële statuten die steeds verkrijgbaar zijn bij de voorzitter of terug te vinden op de website van het Belgisch Staatsblad.
Leden die zich willen kandidaat stellen als werkend lid of als lid van de Raad van Bestuur kunnen dit doen door dit te melden aan één van de huidige bestuursleden.
 

 about seo | simplenews