Skip to Content

IN DEN BEGINNE WAS ER NIETS...

Ruim 40 jaar geleden, toen de winters nog koud waren en de zomers nog warm, kwam een handvol Kiewitse jongeren, vooral afkomstig uit de Vijverstraat, tijdens de grote vakantie regelmatig samen op de speelplaats van de plaatselijke school om er op de aanwezige basketbal borden hun energie kwijt te raken. Dat daarbij regelmatig een venster sneuvelde, was weliswaar niet de bedoeling, maar niemand die er echt aanstoot aan nam (zelfs de toenmalige parochiepriester E.H. Schifflers niet). Deze jongeren wensten in navolging van de bestaande jeugdclub en voetbalploeg ook voor een "echte" ploeg door te gaan, en op een van de bijeenkomsten werd een naam gekozen DIS BBC. Immers wat Hades was voor de Grieken, was Dis voor de Romeinen : de god van de onderwereld. Dat deze "club", zonder financiële middelen niet ver kon komen, was voor de meeste jongeren een klein en te verwaarlozen detail. De reddende hand kwam in dit geval van de plaatselijke jeugdclub die aanbood om het eerste jaar van bestaan financieel bij te passen op voorwaarde evenwel dat de naam veranderd werd in HADES BBC en dat ook de kleuren van de jeugdclub (groen-wit) werden overgenomen. Daarmee was er wel een feitelijke vereniging, maar daarmee kon nog niet in competitie gestart worden. Om de nodige formaliteiten vervuld te krijgen werd het bestuur van de jeugdclub het eerste basketbalbestuur en E.H. pastoor Schifflers zorgde voor een bal. Hierbij viel de keuze op een wit exemplaar omdat deze ook mim of meer zichtbaar was in het donker (de trainingen gingen door op de speelplaats met enkel licht van de straat als verlichting). Vanaf 23 maart 1972 stond HADES BBC dan officieel ingeschreven bij de KBBB onder stamnummer 1637. Het eerste seizoen werd begonnen met enkel een kadettenploeg, maar vanaf het tweede seizoen moest een seniorenploeg opgesteld worden. Samen met de uitbreiding van spelers werd ook het bestuur "aangepast" en als eerste voorzitter was Nik Geurts bereid om samen met de secretaris van het eerste uur, Marc Spitz, de ploeg in de eerste moeilijke jaren van het bestaan te leiden. Zij konden daarbij rekenen op de steun en medewerking van verscheidene ouders en natuurlijk ook op het niet te temperen enthousiasme van de spelers. Die inzet werkte blijkbaar aanstekelijk want geleidelijk werd Hades BBC verder uitgebouwd: jeugdploegen in alle categorieën en zelfs een tweede seniorenploeg vanaf 1977. Deze tweede ploeg werd in 1983 zelfs een onafhankelijke club, die echter nog steeds nauw verbonden blijft met en betrokken wordt bij het reilen en zeilen van Hades Basketbal. Het seizoen 1977-78 bracht een eerste bekroning met de promotie naar 1ste provinciale afdeling. Het verblijf bleef weliswaar beperkt tot 1 jaar maar onmiddellijk daarop wist Hades BBC zijn verloren positie terug op te eisen. En die plaats werd gedurende lange tijd niet meer afgegeven. Geleidelijk aan verstevigde Hades BBC zijn positie in eerste provinciale zodat we mogen stellen dat Hades op provinciaal vlak bij de toonaangevende ploegen mag gerekend worden. Dat dit allemaal gebeurde met eigen kweek, mag ook best eens vermeld worden. Dat Hades BBC op 30 jaar tijd een hele weg heeft afgelegd, hoeft wellicht geen betoog. Het dynamisme van het huidige bestuur en de grote spelersgroep kennende, wordt dit echter niet als eindpunt beschouwd. Integendeel, het moet een stimulans zijn om nog verder door te stoten en wie weet, kan het 40-jarig bestaan dan gevierd worden als "nationaler"....about seo | page